Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Odstávka serverov TU

Vážení zamestnanci, milí študenti,

v súlade s Ročným plánom úloh na rok 2021 a plánom obnovy zariadení sa v dňoch 9.-14.6.2021 uskutočňuje výmena fyzických a virtuálnych serverov, na ktorých sú v produkčnej prevádzke dôležité univerzitné informačné systémy  (UIS) a sieťové služby. Odstávka serverov a tým nedostupnosť UIS je v každom dni plánovaná na cca 2-3 hodiny.

Dňa 9.6.2021 (streda) - úspešne realizovaná migrácia systému na správu identít (IDM) - nezaznamenané žiadne problémové hlásenie používateľa UIS.

Dňa 10.6.2021 (štvrtok)  - úspešne realizovaná. migrácia serverov s testovacou prevádzkou systému na správu identít (IDM) a sieťové služby súvisiace s prístupom tretej strany k technologickej aplikácii.

Dňa 11.6.2021 (piatok) od 21:00 hod.úspešne realizovaná migrácia serverov zabezpečujúcich centrálnu správu a prevádzku univerzitného e-mailového systému Zimbra.

Dňa 12.6.2021 (sobota) od 21:00 hod.úspešne realizovaná migrácia serverov zabezpečujúce prevádzku študentského univerzitného e-mailového systému Zimbra2.

Dňa 13.6.2021 (nedeľa) od 21:00 hod. budú vypnuté DNS servey master a slave (nedostupnosť domény .truni.sk), rozhrania MAIS, aplikácia CardPay (stravovací systém).

Dňa  14.6.2021 (pondelok) od 21:00 hod. budú vypnuté servery zabezpečujúce služby MS365, vnútorný DNS master a server webových služieb.

Veríme, že sa dokážete na vzniknutú situáciu pripraviť a odstávka vám nespôsobí žiadne problémy.

Centrum informačných systémov TU v Trnave