Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Nové časopisy v Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Vážení používatelia,

do časopiseckej kolekcie CEEOL pribudli nové tituly relevantné najmä pre vedcov a študentov, ktorí sa venujú politológii, teológii, ekonomickým a historickým vedám:

- Politologický časopis
- Études balkaniques
- Karta
- Więź
- Икономическа мисъл