Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Noc v knižnici s vôňou pukancov

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Filmový maratón na Tuli vakoch