Skočiť na hlavný obsah

New York, Londýn, Viedeň. Vynikajúce publikačné úspechy doc. Márie Oriškovej z pedagogickej fakulty

Doc. Mária Orišková, Dr. phil. prednáša na katedre pedagogiky výtvarného umenia na pedagogickej fakulte dejiny umenia 20. a 21. storočia. Cieľom prednášok je podať výklad moderného, postmoderného a súčasného umenia. Okrem dejín umenia – ako teoretického základu v bakalárskom štúdiu – Mária Orišková prednáša a vedie semináre v rámci magisterského programu. Sem patrí predmet kritické pojmy: dejiny umenia a vizuálna kultúra východnej Európy po roku 1960 a predmet pod názvom múzeum – galéria – výstava, ktorý sa zameriava najmä na dejiny a teórie výstav a kurátorstvo. 

Doc. Mária Orišková publikovala v posledných rokoch viaceré štúdie v zahraničných vydavateľstvách.

• "From Hanoi and Havana to Paris and New York: Czecho-Slovak Cultural-Diplomatic Exhibitions during the Cold War". In Agnieszka Chmielewska, Irena Kossowska, Marcin Lachowski (ed.): State Construction and Art in East Central Europe, 1918-2018. New York and London: Routledge 2023, s. 164-173.

• "Shifts and Gaps in the Paradigm of Socialist Internationalism: Czechoslovak Exhibitions Abroad, 1956-1988". In Antje Kempe - Beáta Hock - Marina Dmitrieva (eds.): Universal-International-Global: Art Historiographies of Socialist Eastern Europe. Wien - Köln: Böhlau Verlag/Brill-Group 2023, s.77-97.

• "Looking from the Earth to the Moon": US Art Through Czechoslovak Eyes 1947-1989. In Claudia Hopkins - Iain Boyd Whyte (ed.): Hot Art, Cold War: Southern and Eastern European Writing on American Art 1945-1989. New York and London: Routledge 2020, s. 403-412, 413, 414, 419, 421, 447.

• "Zbierky umeleckých diel a zbierky príbehov: Antikanonické gestá súčasných múzeí umenia". In Martina Pachmanová (ed.): Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2018, s. 20-29.

• "Museums that Listen and Care?: Central Europe and Critical Museum Discourse". In Katarzyna Murawska-Muthesius – Piotr Piotrowski (eds.): From Museum Critique to the Critical Museum. London: Ashgate Publishing 2015, s.163-177.

Critical Museum. London: Ashgate Publishing 2015, s.163-177.

doc. akad. mal. Blažej Baláž univer. prof.