Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Návratka

NÁVRATKY
do 25. augusta 2017 !!!

 

POUŽITÉ SKRATKY UBYTOVACÍCH  ZARIADENÍ si môžete pozrieťTU:

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM – 1. roč. Bc. si môžete pozrieť TU:

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM1. roč. Mgr., PhD. si môžete pozrieť TU:

ZOZNAM ŠTUDENTOV – dodatočne doruč. vyššie roč. + nepridelené z 1. kola si môžete pozrieť TU:

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU: