Skočiť na hlavný obsah

Národná cena za kvalitu

Trnavská univerzita v Trnave získala ocenenie v rámci Národnej ceny SR za kvalitu 2010,ktorej vyhlasovateľ a organizátor je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, a ktorá je najvyšším ocenením a najprestížnejšou národnou cenou, ktorú môžu organizácie získať v oblasti manažérstva kvality.

Cenu za prítomnosti prezidenta SR prevzal rektor Trnavskej univerzity v Trnave, doc. Ing. Martin Mišút, CSc. a prorektorka doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže dňa 8.novembra 2010 v historickej budove Národnej rady SR.