Skočiť na hlavný obsah

Na pôde fakulty zdravotníctva sa konala konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve IX.

Nové trendy v ošetrovateľstve IX.

V rámci Týždňa vedy a techniky sa dňa 23. novembra 2023 na pôde Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnil IX. ročník sesterskej konferencie Nové trendy v ošetrovateľstve. Spoluorganizátormi konferencie boli: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Česká republika, Hellenic Mediterranean University, The Science of Nursing Department, Crete a Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka, Sanok, Poland.

Záštitu nad konferenciu prevzali rektor Trnavskej univerzity prof. PaedDr. René Bílik, CSc. a dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Tak, ak ako aj po predchádzajúce roky, aj tento krát sme privítali významných zahraničných i domácich hostí z oblasti ošetrovateľstva. Odznelo 37 prednášok a predstavených bolo 5 posterov. Už teraz sa tešíme na X. ročník konferencie Nové trendy v ošetrovateľstve.

doc. PhDr. Jana Boroňová PhD.
Katedra ošetrovateľstva