Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Multiodborová databáza InfoTrac

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave ponúka svojim používateľom možnosť využívať multiodborovú čiastočne plnotextovú databázu InfoTrac od vydavateľstva GALE.

Databáza InfoTrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je rozčlenená do troch poddatabáz:

 

AcademicOneFile - databázu s obsahom viac ako 17 000 titulov,

GeneralOneFile - databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov,

Infotrac Custom Journal - databázu s 50 titulmi periodík vybraných podľa odborového zamerania Trnavskej univerzity

 

InfoTrac