Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Medzinárodný deň sestier: Odkaz Florence Nightingale je tento rok intenzívnejší

Florence NightingaleDňa 12. mája 2020 si pripomíname Medzinárodný deň sestier a zároveň 200. výročie od narodenia Florence Nightingale, ktorá je v historickom kontexte považovaná za zakladateľku profesionálneho ošetrovateľstva. Jej životné dielo a odkaz je v súčasnosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu (COVID-19) aktuálny ako kedykoľvek predtým. Vo svojej neúnavnej a dôslednej ošetrovateľskej starostlivosti zaviedla množstvo preventívnych opatrení, ktoré sa týkali prostredia a jeho čistoty.

Dnes pre nás takmer nepredstaviteľné – Florence zaviedla množstvo opatrení, ktoré v dnešnej dobe a našej spoločnosti považujeme za samozrejmé. Zlepšila napríklad nemocničné hygienické praktiky prostredníctvom prevárania vody, otváranie dverí a okien v snahe zlepšenia ventilácie a prúdenia čerstvého vzduchu, opatrenia týkajúce sa čistenia rán, zaviedla plán pre výmenu obväzov, zaviedla prípravu teplých jedál, vhodný spôsob likvidácie odpadu a množstvo iných. V neposlednom rade zaviedla dezinfekciu rúk a iných povrchov tela využívaním mydla a vody.

Medzinárodný deň sestier si pripomíname každoročne, avšak tento rok jej odkaz o niečo intenzívnejší a aktuálnejší pre všetky sestry, ale i zdravotníckych pracovníkov, laickú verejnosť i celú spoločnosť. Všetkým sestrám, ktoré v súčasnosti čelia a budú čeliť mnohým problémom a ťažkostiam v ošetrovateľskej praxi, či univerzitnom vzdelávaní prajem hlavne pevné zdravie, odhodlanie a silu zdolávať životné prekážky, pokoru, oddanosť, obetavosť, vernosť a lásku voči svojim pacientom, kolegom/kolegyniam a svojim najbližším.

Oslávme spolu tento výnimočný deň a nezabudnime na odkaz Florence do ďalších rokov.

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. MPH.

Autorka je vedúcou Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!