Skočiť na hlavný obsah

Medvede na Slovensku: skúsenosti s nimi a názory na ich ochranu. Zapojte sa do dotazníka

V súvislosti s vysokým počtom prípadov napadnutia človeka medveďom (údaje zo Slovenska zahrnuté v tabuľke č. 1 tejto zahraničnej práce) a nárastom výskytu medveďov v osídlených oblastiach i v súvislosti s protichodnými názormi odborných inštitúcií na problematiku riešenia tejto záležitosti (ochranári verzus poľovníci, ministerstvo životného prostredia verzus obyvatelia obcí/chatári), obraciam sa na vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka.

Cieľom je zozbierať čo najviac údajov o vašich skúsenostiach s touto šelmou a o vašich názoroch na jej ochranu/reguláciu.

Prieskum je anonymný a výsledky budú po vyhodnotení získaných informácií zverejnené. Vopred ďakujem, ak si nájdete pár minút času na jeho vyplnenie a mladších respondentov prosím, aby pomohli s jeho vyplnením svojim starým rodičom či prarodičom, najmä ak bývate v oblastiach, kde medvede žijú. Otázky sú však určené všetkým občanom a preto sa pýtam i na názory na ochranu/reguláciu medveďov.

Ak chcete vyplniť dotazník, kliknite sem.

Otázky sú nenáročné na „klikanie“, s odhadovaným časom vypĺňania do 12 minút. Nevyhnutných otázok (označené zelenou farbou a hviezdičkou na konci otázky) je iba 28, a preto ak sa vás niektoré otázky netýkajú (stretnutie s medveďom alebo pozorovanie jeho výskytu na území okresov), nevypĺňajte ich. Pre aktuálnosť sa väčšina otázok vzťahuje na pozorovanie alebo stretnutie s medveďom v posledných 5 rokoch.      
 
Čím viac reálnych informácií poskytnete, tým bude výsledná informácia z dotazníka hodnovernejšia, pretože podobný prieskum sa v SR nerealizoval. Ďakujem za váš čas a ochotu.

 
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.

Katedra biológie

Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave