Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Marek Maslák víťazom publikačnej súťaže Slovenskej advokátskej komory

 
Náš kolega JUDr. Marek Maslák, PhD., ktorý pôsobí na katedre občianskeho a obchodného práva, získal 1. cenu Publikačnej súťaže Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2019, ktorú mu udelilo predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory za príspevok „Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní“. 
 
Nie je to jeho prvý úspech - vlani získal 3. cenu Publikačnej súťaže BSA za rok 2018 udelenej predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory za príspevok „(Ne)spočívanie premlčacej lehoty v prípade, ak žalobca uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorý nemal právomoc rozhodovať“ a predvlani taktiež 3. cenu Publikačnej súťaže BSA za rok 2017 udelenej predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory za príspevok „Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva“.
 
Gratulujeme!