Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Marek Jakab: Vďaka ERASMU v Turecku spoznal svoju manželku

Marek Jakab (24) úspešne ukončil štúdium práva v roku 2020. Právnickú fakultu TRUNI si vybral kvôli tomu, že je dlhodobo celoslovensky najlepšie hodnotená. Napriek tomu, že mal možnosť ísť na právo do zahraničia, uprednostnil TRUNI pre jej výborné meno a kvalitu. Na univerzitné časy rád s nostalgiou spomína, keďže ich hodnotí ako svoje najlepšie životné obdobie. Tvrdí, že k tomu prispeli aj zahraničné študijné pobyty a stáže. Po škole bol na dlhšej stáži na veľvyslanectve SR v Turecku. V súčasnosti sa zakotvil v advokácii a pracuje ako advokátsky koncipient.

 

Prečítajte si rozhovor s Marekom na webstránke Študentskej rady Trnavskej univerzity. 

 

Chcete študovať právo? Pozrite si informácie pre uchádzačov.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!