Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Magisterské promócie 2019

Slávnostné promócie absolventov magisterského štúdia Trnavskej univerzity, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2018/2019, sa uskutočnili v štyroch termínoch: Teologická fakulta 19. 6. 2019, Pedagogická fakulta 25. 6. 2019, Fakulta zdravotnícta a sociálnej práce 26. 6. 2019, Filozofická fakulta 26. 6. 2019, Právnická fakulta 27. 6. 2019. Akademické obrady udeľovania vysokoškolských diplomov sa konali za účasti prorektorov a dekanov fakúlt. Promočný sľub pred promočným senátom zložilo položením ruky na žezlo fakulty 333 absolventov, ktorí následne obdržali doklady o vysokoškolskom štúdiu – vysokoškolský diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu.

Všetkým absolventom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

Médiá: Správy MTT