Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Konferencia o výchove a vzdelávaní v totalitných ideológiách 20. storočia

Pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu na Slovensku Pedagogická fakulta TU a Stredoeurópska spoločnosť pre filozofiu výchovy (CEUPES) zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. stor. Podujatie sa uskutočnilo 17. - 18. októbra 2019 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Jeho cieľom bola reflexia výchovy a vzdelávania v rôznych totalitných ideológiách v jednotlivých európskych krajinách v 20. storočí.

Konferenciu otvorili rektor TU René Bílik, dekanka Pedagogickej fakulty Viera Peterková a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Palffy. Výchova a vzdelávanie v totalitných režimoch boli podľa nich úzko prepojené s prijatou politickou doktrínou a spoločne s totalitnou stranou boli dôležitým nástrojom moci a kontroly nad celou spoločnosťou. Tým, že v 20. storočí bolo zaškoľovanie detí povinné a školským systémom muselo prejsť každé dieťa, išlo o veľmi efektívny nástroj. Štát ovplyvňoval a usmerňoval aj prijímanie a prípravu budúcich učiteľov a vychovávateľov.

Rokovanie sympózia bolo zamerané na dve oblasti: Školstvo a vzdelávanie v totalitných režimoch 20. storočia: 1) v historicko-pedagogickej reflexii a 2) v pedagogicko-filozofickej reflexii. Na konferencii vystúpili so svojimi príspevkami prednášajúci z univerzít Lotyšska, Írska, Čiernej Hory, Poľska, Česka, Španielska, Talianska, Grécka, Maďarska a Slovenska.

ETI Smolenice 2019 | TASR | Pozvánka PdF