Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Knižnica stále v špecifickom režime

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity naďalej pracuje v špecifickom režime. Je totiž súčasťou Trnavskej univerzity, ktorá má vstup pre verejnosť ešte obmedzený. V tomto zmysle sa budeme riadiť pokynmi zriaďovateľa a termín otvorenia budovy a sprístupnenia knižnice bude včas zverejnený. Stále však môžete knihy vracať do biblioboxu alebo posielať poštou, prípadne počkať kým knižnicu otvoríme.

Sankčné poplatky vzniknuté počas pandémie budeme stornovať. Naďalej môžete využívať rešeršné a iné informačné služby.  

V prípade, že končiaci študenti potrebujú potvrdenie o vrátení študijnej literatúry, je možné toto potvrdenie zaslať prostredníctvom emailu.

Sledujte prosím webovú stránku univerzity a knižnice a takisto facebookovú stránku knižnice. Ďakujeme za pochopenie.

zatvorenie knižnice pokračuje