Skočiť na hlavný obsah

Kategórie príjemcov osobných údajov

a)      oprávnené osoby prevádzkovateľa,

b)      sprostredkovatelia poskytujúci služby údržby a podpory IS prevádzkovateľa,

c)      orgány verejnej správy a štátnej moci,

d)     orgány činné v trestnom konaní,

e)      súdy,

f)       notári,

g)      exekútori,

h)      sťažovateľ a osoby, ktorých sa sťažnosť týka,

i)       účastníci správneho konania