Skočiť na hlavný obsah

Úspešná prezentácia

Úspešná prezentácia

Link na pripojenie: TU

Krátky popis: Cieľom prednášky je zvýšenie úrovne prezentačných schopností zúčastnených poslucháčov. Poslucháč získa informácie o tom, čo by mala prezentácia obsahovať, ako by mala byť správne odprezentovaná, čomu sa vyhýbať počas prezentovania v porovnaní s tým, čo treba zvýrazniť.  Po absolvovaní prednášky poslucháč získa komplex znalostí, na základe ktorých dokáže vytvoriť správnu a modernú prezentáciu a takisto si ju následne dokáže aj vhodným spôsobom odprezentovať.

E-learningový kurz v Moodle
dátum udalosti:
22. máj, 2023
udalosť končí:
30. jún, 2023

Ostatné udalosti

23
september
2024

Veni Sancte 2024

Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2024/2025