Skočiť na hlavný obsah

Úrazy mozgu- závažný medicínsky, celospoločenský, rodinný a osobný problém

Truniverzitné debaty III.

Vážené študentky a vážení študenti Trnavskej univerzity,

o 16:00 Vás pozývame na online prednášku prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc., ktorý sa v rámci medicínskej témy dotkne aj právnych otázok súvisiacich so spôsobilosťou na právne úkony či darcovstvom orgánov.

Tím: TRUNIverzitné debaty III

Kód: l73pu8t

Link na schôdzu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9qRd2GgPeb4sQSCrUZIjTOM_JjXoTt5pRIdI-DAffaE1%40thread.tacv2/1699914065583?context=%7b%22Tid%22%3a%225c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c%22%2c%22Oid%22%3a%228a556b15-3044-4545-8885-989ee82a93dd%22%7d

 

Truniverzitné debaty III.
dátum udalosti:
30. november, 2023
udalosť končí:
30. november, 2023

Ostatné udalosti