Skočiť na hlavný obsah

Udelenie čestného doktorátu rabínovi Abrahamovi Skorkovi

REKTOR TRNAVSKEJ UNIVERZITY prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné zasadnutie

vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave rozšírené o vedecké rady fakúlt,

na ktorom bude udelený titul

 

Doctor honoris causa (Dr. h. c.)

Rabín Dr. Dr. h. c. Abraham Skorka

 

v stredu 10. mája 2023 o 11.00 hod.

v sále Marianum, Arcibiskupský úrad v Trnave,

ul. Jána Hollého 9/A Trnava

 

Slávnostné zasadnutie vedeckej rady
dátum udalosti:
10. máj, 2023
udalosť končí:
10. máj, 2023

Ostatné udalosti

16
október
2023

COINTT 2023

Najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania
10
júl
2023

Quo vadis, homine?

Letná škola latinského jazyka (nielen) pre budúcich učiteľov