Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Súťaž Fejtón 2020

Dátum od: 
12.feb 2020
Dátum do: 
22.mar 2020
Fejtóny a karikatúry posielajte do 22.3.