Skočiť na hlavný obsah

„Prorežimné kňažské organizácie Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva a Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem in terris“

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave,  online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams,   sa dňa

31. januára 2022 o 9:00 hod. 

uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Mgr. Pavla Jakubčina, PhD. v odbore Slovenské dejiny

Téma habilitačnej  prednášky:

„Prorežimné kňazské organizácie Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva a Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem in terris“

Názov habilitačnej práce:

„Vyučovanie náboženstva v školách na Slovensku v období komunistického totalitného režimu“

 

Srdečne Vás týmto na prednášku pozývame.

     doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, dekan 

 

           

          

                                                                                             

        

                                                                                                     

habilitačná prednáška
dátum udalosti:
31. január, 2022
udalosť končí:
31. január, 2022

Ostatné udalosti