Skočiť na hlavný obsah

„Prežívanie negatívnych emócií v súvislosti s iracionálnym obsahom myslenia“

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave,  online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams,   sa dňa

1. februára 2022 o 9:00 hod. 

uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

PhDr. Petra Žitného, PhD. v odbore Psychológia

Téma habilitačnej  prednášky:

„Prežívanie negatívnych emócií v súvislosti s iracionálnym obsahom myslenia“

Názov habilitačnej práce:

„Senzitivita voči nespravodlivosti, rod, vek a vybrané konštrukty ako prediktory a moderátory úzkosti počas pandémie“

Srdečne Vás týmto na prednášku pozývame.

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, dekan

           

 

                                                                                                         

     

habilitačná prednáška
dátum udalosti:
01. február, 2022
udalosť končí:
01. február, 2022

Ostatné udalosti