Skočiť na hlavný obsah

„Prenikanie členov hosťovských komunít do radov uhorskej šľachty“

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave,  online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams,   sa dňa

31. januára 2022 o 11:00 hod. 

uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Mgr. Petra Labanca, PhD. v odbore Slovenské dejiny

Téma habilitačnej  prednášky:

„Prenikanie členov hosťovských komunít do radov uhorskej šľachty“

Názov habilitačnej práce:

„Inštitúcia Spišskej kapituly a jej členovia do roku 1387“

           

Srdečne Vás týmto na prednášku pozývame.

                     doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, dekan                                                    

        

                                                                                            

habilitačná prednáška
dátum udalosti:
31. január, 2022
udalosť končí:
31. január, 2022

Ostatné udalosti