Skočiť na hlavný obsah

Právo výčapu alkoholických nápojov – vznik, význam a uplatňovanie na príklade malokarpatských miest

Oznámenie
o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Dovoľujeme si oznámiť vám, že na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v miestnosti 3P1 na 3. poschodí

sa dňa

8. novembra 2023 o 9:45 hod.

uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Mgr. Michala Franka, PhD. v odbore slovenské dejiny

 

Téma habilitačnej prednášky:

„Právo výčapu alkoholických nápojov – vznik, význam a uplatňovanie na príklade malokarpatských miest“

 

Názov habilitačnej práce:

„Najstaršie vinohradnícke poriadky malokarpatských miest a obcí“

 

Srdečne vás týmto na prednášku pozývame. 

 

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

dekan FF TU

predseda VR FF TU

Habilitačná prednáška
dátum udalosti:
08. november, 2023
udalosť končí:
08. november, 2023

Ostatné udalosti