Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pomoc stabilite rodiny

Dátum od: 
24.sep 2020
Dátum do: 
24.sep 2020
Medzinárodná konferencia

Pozývame záujemcov, ktorí pracujú s rodinami v občianskych a cirkevných štruktúrach na všetkých úrovniach.

Simultánne tlmočenie bude zabezpečené, účasť je bezplatná.

24. september: Medzinárodná konferencia - POMOC STABILITE RODINY

PROGRAM

8:00-8:30 prezentácia účastníkov

8:30 Mons. Cyril Vasiľ: Otvorenie konferencie

8:35 Prof. Max Kašparů: Rodina – problém definície a definícia problému

8:55 diskusia

9:15: Prof. Carlo Rocchetta: Od teórie k pastoračnej starostlivosti o rodinu

10:15 diskusia

 

10:30-11:00 Prestávka

 

11:00 Prof. Wladyslaw Majkowski: Stratégia pomoci rodine v sociálnej politike Poľska

11:10 doc. Rastislav Bednárik: Vízia finančnej podpory rodiny s deťmi

11:20 diskusia

11:30 doc. Jozef Mlynski: Stratégia pomoci rodine v lokálnej politike územných samospráv

11:40 Prof. Mária Šmidová: Rodina a výzva pre sprevádzanie

11:50 diskusia

12:00 Prof. Mieczyslaw Ozorowski: Stratégia pomoci rodine v Cirkvi

12:10 Prof. Ladislav Csontos: Stratégia pastorácie rodín

12:20 diskusia

 

12:30 záver konferencie

Kde sa koná konferencia Pomoc stabilite rodiny

Miesto konania: Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Kostolná 1, Bratislava

Medzinárodnú konferenciu organizuje Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Fakultou štúdií o rodine UKSW vo Varšave pod patronátom predsedu Rady pre rodinu KBS Mons. Cyrila Vasiľa  ako záverečný výstup z projektu APVV 15–0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“.

 

Všetci účastníci dostanú monografiu Ladislav Csontos SJ: Stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory.

Na konferencii si bude možno zakúpiť novú knihu Carla Rocchettu: Mystika manželskej intimity (Rast vo sviatostnej milosti)

 

Je potrebné vopred za zaregistrovať cez PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

Doterajšie výstupy projektu PROFAMILY