Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ples Trnavskej univerzity (19. ročník)

Dátum od: 
25.jan 2020
Dátum do: 
26.jan 2020
O dobrú náladu sa postará Ľudová hudba Heskovci a DJ Drobec

Najbližší ples Trnavskej univerzity sa uskutoční 25. januára 2020 na Smolenickom zámku. Bude to už 19. reprezentačný ples našej alma mater.

Srdečne Vás pozývame na toto spoločenské podujatie! 

ples trnavskej univerzity 2020

Cena vstupenky / 1 osoba 55 eur
Študenti I. a II. stupňa dennej formy štúdia 30 eur

O dobrú náladu sa postarajú a do tanca bude hrať:
Ľudová hudba Heskovci z Červeníka a DeeJay DROBEC
Hosť večera bude Dano Heriban Trio

Výťažok z plesu bude venovaný na charitatívny účel.

Vstupenky si môžete kúpiť v pracovných dňoch od 09.00 do 14.00 hod. na týchto miestach:

Organizačné oddelenie kancelárie rektora
- Mgr. Ladvenicová, daniela.ladvenicova@truni.sk, č. tel. 59 39 393
PdF - Ing. Obertová, valeria.obertova@truni.sk, č. tel.: 55 16 047, kl 521
PF - Ing. Novotová, viera.novotova@truni.sk, č. tel. 59 39 603
Ing. Kollárová, lubica.kollarova@truni.sk, č. tel. 02/52 77 54 20

V prípade záujmu si môžete rezervovať aj ubytovanie.