Skočiť na hlavný obsah

Opatrovanie ľudí so zdravotným postihnutím - zákon verzus prax

Truniverzitné debaty

Ľudia so zdravotným postihnutím sú často odkázaní na opateru svojej rodiny. Rozhodnutie opatrovať blízkeho by však malo byť dobrovoľné. Nemá ísť o východisko z núdze vyvolanej nedostupnosťou iných foriem pomoci. Opatrovatelia sú nútení vzdať sa práce, ambícii aj záľub, strácajú svoju nezávislosť a identitu, “uviaznu v role“. Môžu sa cítiť nedocenení, zavalení úlohami, pohltení situáciou, z ktorej niet úniku. Stres a vyčerpanie vedú k zdravotným problémom, ktoré nemajú čas riešiť. Pre opatrovaného zas nemusí byť ľahké vyrovnať sa s pozíciou závislého. Rodina môže mať pravidlá,  ktoré sú v rozpore s želaniami jej členov. Rodinné opatrovanie je temer nemožné účinne kontrolovať, zanedbávanie a zneužívanie môže byť dlho skryté. Aj pri najlepšej vôli zúčastnených sa môže stať, že úroveň starostlivosti nie je dostatočná a opatrovaný nenapreduje tak, ako by mohol. Spoliehať sa iba na rodinnú solidaritu je preto riskantné. Opatrovateľ potrebuje adekvátnu pomoc. Rodinným opatrovateľom na Slovensku sa takejto pomoci nedostáva. Samozrejme, tak by to byť nemalo. 

Opatrovanie ľudí so zdravotným postihnutím - zákon verzus prax

dátum udalosti:
25. november, 2021

Ostatné udalosti