Skočiť na hlavný obsah

Opakovaná voľba kandidátov na funkciu rektora Trnavskej univerzity

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VŠ“), Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave a Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora vyhlasuje opakovanú voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2023 – 2027 na deň 27. júna 2023 o 10:00 hod. v historickej aule Pazmaneum, na Univerzitnom námestí č. 1 v Trnave.

 

Volebné zhromaždenie
dátum udalosti:
27. jún, 2023
udalosť končí:
27. jún, 2023

Ostatné udalosti

16
október
2023

COINTT 2023

Najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania
10
júl
2023

Quo vadis, homine?

Letná škola latinského jazyka (nielen) pre budúcich učiteľov