Skočiť na hlavný obsah

Letná škola práva

Letná škola práva

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si pre Vás, študentky a študentov stredných škôl, pripravila prezenčnú letnú školu práva, ktorá sa uskutoční v dvoch termínoch - 21. a 22. júna 2023. Deň bohatý na interaktívne riešenie konkrétnych právnych sporov, ktoré boli riešené až pred Najvyšším súdom SR, znalosti z ktorých môžete využiť v bežnom živote, či pri vašom ďalšom štúdiu. Čo potrebujete? Záujem o právo, chuť vzdelávať sa a argumentovať. Letnú školu budú viesť študenti a študentky Právnickej fakulty pod dohľadom vysokoškolského pedagóga a odborníka z Najvyššieho súdu SR. 

Prihláška: https://forms.gle/sXJnNo2mTLEEY1YG6

Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP je pre vás pripravené občerstvenie, obed, vecné ceny pre tých najaktívnejších, a v prípade záujmu aj ubytovanie v Trnave.

Pre úspešné prijatie na letnú školu je potrebné zároveň napísať úvahu v rozsahu 1-2 A4, písmo Times New Roman, riadkovanie 1,5, na vami vybranú tému súvisiacu s právom, na základe ktorej v prípade veľkého záujmu vyberieme účastníkov letnej školy, nakoľko počet miest je limitovaný. Vašu úvahu posielajte mailom na adresu martinpogadlpravo [at] gmail.com. (Úvahu nie je potrebné zaslať v rovnaký deň ako prihlášku, môžete tak spraviť neskôr, avšak najneskôr do 28. mája 2023.)

Témy pre inšpiráciu (môžete si zvoliť vlastnú tému súvisiacu s právom): Čo znamená byť dobrým právnikom/čkou? Malo by byť zakázané on-line to, čo je zakázané v realite? Ako zabrániť korupcii na súdoch? Malo by byť zavedené povinné očkovanie? Mala by byť sloboda slova obmedzená? (napr. vypnutie konšpiračných webov)

Ako bonus, minimálne 3 najlepšie eseje budú uverejnené v časopise študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity s názvom Corpus Delicti. 

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte manažéra projektu Martina Pogádla na e-mailovej adrese martinpogadlpravo [at] gmail.com.

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

 

Pre stredoškolákov
dátum udalosti:
21. jún, 2023
udalosť končí:
22. jún, 2023

Ostatné udalosti

23
september
2024

Veni Sancte 2024

Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2024/2025