Skočiť na hlavný obsah

Komunikatívne testovanie v optike maturitnej skúšky z anglického jazyka

Pozvánka

na verejné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie inauguračnú prednášku

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

z Katedry anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Dátum a miesto konania: 19. mája 2022 o 10:30 hod., aula Pedagogickej  fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4

Téma inauguračnej prednášky: Komunikatívne testovanie v optike maturitnej skúšky z anglického jazyka

Študijný odbor: odborová didaktika

Inauguračná komisia:

predseda:

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

členovia:

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

prof . Zuzana Straková, PhD. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Professor auxiliar Maria Helena Mendes Carneiro Peralta – The Institute of Education, University of Lisbon, Portugal

oponenti:

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. – Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika
doc. Waldek Martyniuk, Dr habil. – Jagelovská univerzita, Krakow, Poľsko
 

Prítomnosť členov komisie a oponentov je nutná.

doc. Ing. Viera Peterková, PhD., v. r. , dekanka PdF TU v Trnave, predsedníčka VR PdF TU v Trnave

Inauguračná prednáška
dátum udalosti:
19. máj, 2022
udalosť končí:
19. máj, 2022

Ostatné udalosti