Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kolokvium mladých jazykovedcov

Dátum od: 
25.nov 2020
Dátum do: 
27.nov 2020

Kolokvium mladých jazykovedcov

Každoročné cyklické konferenčné podujatie. V tomto roku sa v spolupráci Katedry slovenského jazyka a literatúry a zároveň trnavskej pobočky SJS, Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra a Slovenskej jazykovednej spoločnosti uskutoční už XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov.

Ide o on­‑line vedeckú konferenciu pre mladých začínajúcich lingvistov a literárnych vedcov. Jeho cieľom je dovoliť začínajúcim lingvistom, literátom, etnológim, filológom… prezentovať svoje výskumné aktivity, ale aj nadviazať kontakty medzi rovesníkmi v odborných kruhoch a upevňovať ich. Prezentované príspevky sú publikované v zborníku VARIA, ktorý v súčasnosti vychádza ako elektronická publikácia so všetkými náležitosťami publikácie.

https://pdf.truni.sk/aktuality?2020-10-23-tvt