Skočiť na hlavný obsah

Druhá opakovaná voľba na funkciu rektora Trnavskej univerzity

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VŠ“), Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave a Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora vyhlasuje druhú opakovanú voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2024 – 2028 na deň 14. februára 2024 o 10:00 hod. v historickej aule Pazmaneum, na Univerzitnom námestí č. 1 v Trnave.

Volebné zhromaždenie
dátum udalosti:
14. február, 2024
udalosť končí:
14. február, 2024

Ostatné udalosti

23
september
2024

Veni Sancte 2024

Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2024/2025