Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Doctorandorum dies 2021

Dátum od: 
10.mar 2021
Dátum do: 
10.mar 2021
11. ročník doktorandskej vedeckej konferencie