Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

AGORA 21 /letné filozofické sympózium/: Aký človek žije v knihách?

Dátum od: 
16.aug 2021
Dátum do: 
18.aug 2021
podujatie

AGORA 21 /letné filozofické sympózium/: Aký človek žije v knihách?

Nezisková organizácia Eleuzína v spolupráci s Katedrou filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravila letné filozofické sympózium určené pre širokú verejnosť. AGORA 21, a.k.a. letné záhradné podvečery, mudrovanie pri víne, oprášenie antickej tradície. Agora v preklade "miesto stretnutia" platilo v antickom Grécku za centrum umeleckého, spoločenského, duchovného a politického života.

Štiavnická alternatíva sa uskutoční 16. – 18. august 2021 na tému "Aký človek žije v knihách?"

Hostia:
Nikol Bakšová 
Reginald A. Slavkovský
Michal Lipták
Milan Petkanič
Marcel Šedo
Anton Vydra
Jaroslava Vydrová
Michal Zvarík
Marek Debnár
Vladislav Gális

16. august
18:00 Otvorenie sympózia, grilovačka v záhrade

17. august
Človek estetický, človek etický (diskusný blok)
15:00 – 16:00 Dostojevský optikou Kierkegaarda: Milan Petkanič, moderuje Nikol Bakšová 
17:00 – 18:00 Múdrosť Pána Sovu: Reginald A. Slavkovský, moderuje Jaroslava Vydrová

18. august
Knižní ľudia/neľudia (diskusný blok)
15:00 – 16:00 Človek vedecko-fantastický: Michal Zvarík, Michal Lipták, moderuje Marcel Šedo
17:00 – 18:00 Takmer ľudia vo fantasy svete: Vladislav Gális, moderuje Anton Vydra
19:00 - 20:00 Knižní ľudia/neľudia v digitálnej dobe: Marek Debnár

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Partnerom podujatia je Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Vstup je voľný.