Skočiť na hlavný obsah

K profesorom Trnavskej univerzity sa pridal slovenčinár Juraj Hladký

juraj hladký

V utorok 26. marca 2024 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 39 nových profesorov, medzi nimi aj Juraja Hladkého z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Ako uvádza tlačová správa prezidentskej kancelárie, v príhovore prezidentka Z. Čaputová zdôraznila, že akademický titul profesora znamená záväzok. "Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú."

Hlava štátu ďalej pokračovala: 

"Vašou úlohou je prispievať k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti. Želám vám, aby sa dnešný deň, ktorý je pre vás výnimočný, stal začiatkom novej etapy vášho akademického a spoločenského pôsobenia, ktoré bude rovnako úspešné a prinesie prospech nielen vašim vysokým školám, ale aj celej spoločnosti. Prajem vám pevné zdravie a veľa síl do ďalších rokov."

juraj hladkýČerstvo vymenovaný profesor Trnavskej univerzity Juraj Hladký sa inauguroval v odbore slovenský jazyk a literatúra. Venuje sa najmä onomastike (toponomastika, teória onomastiky), jazykovej kultúre, sociolingvistike a vzťahu slovenského a slovenského posunkového jazyka. V týchto oblastiach publikoval niekoľko monografií, učebných textov a desiatky štúdií. Na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity pôsobí v odboroch filológia a učiteľstvo a pedagogické vedy v oblastiach, ktorým sa vedeckovýskumne venuje. 

foto: prezident.sk, Piešťanské informačné centrum