Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

JSTOR - dočasné sprístupnené databázy

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Vážení používatelia,

z dôvodu COVID-19, sprístupňujeme dočasne databázy JSTOR pre študentov a fakulty do 30. 06. 2020

Zároveň by sme sa radi podelili o niekoľko ďalších aktualizácií:
Vydali sme 26 archívnych časopisov v oblasti verejného zdravotníctva, ktoré sú prístupné všetkým do 30. júna. K dnešnému dňu sa 44 vydavateľov dohodlo na bezplatnom sprístupnení viac ako 30 000 kníh knižniciam do 30. júna. Ak máte záujem o prístup k týmto e-knihám, ako aj k časopisom a primárnym zdrojom odošlite, prosím žiadosť. Rozšírili sme párovanie prehliadača na JSTOR aj Artstor.

Ak používateľ navštívil niektorú webovú stránku zo siete univerzity za posledných 30 dní, prístup mimo areálu sa z rovnakého prehliadača rozšíri do 30. júna namiesto obvyklých 30 dní.

Dúfame, že tieto kroky vám pomôžu podporiť výskum a výučbu vo vašej inštitúcii v týchto ťažkých časoch. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Prajeme vám veľa zdravia,
Vaši priatelia v JSTOR