Skočiť na hlavný obsah

Jesenná škola práva za účasti študentov TU: Právo a jeho humanizácia

jesenná škola práva 2023

V dňoch 10. až 18. novembra 2023 sa v Hoteli Magnólia v Piešťanoch,uskutočnil už 28. ročník právnickej konferencie s názvom Jesenná škola práva.

Na tomto podujatí organizovanom pod vedením Mgr. Daniely Lengyelovej, PhD. a JUDr. Eduarda Bárányho, DrSc., mali kolegovia zo Slovenska, Českej republiky a Poľska príležitosť rozšíriť si svoje právne povedomie z oblasti humanizácie práva v právnom štáte.

Tejto konferencie sa zúčastnili študenti právnických fakúlt zo Slovenska a Poľska, ale aj advokáti a príslušníci verejnej správy z vyššie uvedených krajín. Veľkým prínosom pre zúčastnených bola aj prítomnosť emeritnej sudkyne JUDr. Eleny Závadskej. Naša právnická fakulta bola zastúpená študentkami a študentmi Adrianou Drgovou, Bc. Andreou Mičudovou, Bc. Martinom Pogádlom, Bc. Branislavom Rakom, Bc. Ninou Uhrínovou a Bc. Ninou Škubovou.

Spolu s kolegami z ostatných krajín si naši študenti mali možnosť vypočuť prednášky o humanizácií práva z úst našich vyučujúcich Mgr. Mgr. Lucie Berdisovej, PhD., LL.M. na problematiku feministickej teórie práva a JUDr. Róberta Dobrovodského, PhD., LL.M. ako prednášku kompetentného bojovníka (z funkcie verejného ochrancu práv SR) za humanizáciu a zlepšovanie podmienok naprieč všetkými organizáciami, pracujúcimi s právom a ľuďmi. Okrem týchto prednášok mali naši študenti možnosť počúvať zaujímavé prednášky aj od:

  • Doc. JUDr. Františka Cvrčeka, CSc na tému: Slovné „humanizácia právneho štátu“ v právnych textoch
  • Prof. JUDr. Aleša Gerlocha, CSc. na tému: Človek v centre právneho štátu
  • JUDr. Eduarda Bárányho DrSc. na tému: Ľudskosť v práve
  • Prof. Dr. Hab. Krzystofa Skotnickieho na tému: Formy podielu občana na výkone moci
  • Prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. na tému: Človek v medzinárodnom práve, pri ktorom sme si všetci zúčastnení spoločne pozreli film Terminál, v ktorom sme našli paralelu medzi striktným správaním sa podľa predpisov a medzi ľudským prístupom
  • Prof. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej PhD. na tému: Podiel občianskej spoločnosti na humanizácii právneho štátu
  • Plk. Mgr. Michala Sedliaka na tému: Ľudské práva vo väzenstve
  • Dr.h.c. JUDr. Maroša Žilinku PhD. na tému: Generálna prokuratúra: garant zákonnosti v prípravnom konaní vo svetle nálezu ÚS SR vo veci § 363 Trestného poriadku
  • Doc. JUDr. Mgr. Martina Škopa Ph.D. na tému: Humanizujúce pôsobenie umenia v práve
  • Doc. JUDr. Milana Hodása PhD. na tému: Umelá inteligencia v doprave a ľudskosť – kde sme sa hlboko zamýšľali napráklad aj nad problematikou áut budúcnosti a ich bezpečnostných prvkov

Okrem poznatkov od prednášajúcich, ktorých nemáme len tak možnosť stretnúť, si naši študenti odniesli aj mnoho krásnych spoločných zážitkov a priateľstiev, ktoré sú v právnickom svete vzácne a už teraz sa tešia na nasledujúci ročník a na problematiku, ktorú 29. ročník Jesennej školy práva prinesie...

Text: Andrea Mičudová

Foto: Tomasz Andrzej Kordys (spoločná fotografia absolventov JŠP), Bc. Martin Pogádl (absolventi JŠP z TRUNI)

jesenná škola práva 2023