Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC aj ITIC