Skočiť na hlavný obsah

INFORMÁCIE o 3. kole – výber ubytovacieho zariadenia

Študenti, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie do 3. kola a študenti, ktorí požiadali o preklopenie svojej zamietnutej žiadosti do stavu „overená“ a ich žiadosť bola v MAISe akceptovaná, si budú môcť v MAISe zvoliť ubytovacie zariadenie  

dňa 13. 9. 2023 v čase 9:00 – 24:00 hod.

 

Nakoľko v 3. kole sa prideľujú už len ubytovacie miesta uvoľnené z 1. a 2. kola, nemôže byť vyhovené všetkým žiadostiam o ubytovanie. Akceptované boli žiadosti:

  • študenti vyšších ročníkov a 1. roč. Mgr a PhD. štúdia – minimálne 95 bodov
  • študenti 1. roč. Bc a PO štúdia – minimálne 60 bodov

Informácia o akceptovaní žiadosti, ako aj termín výberu ubytovacieho zariadenia boli zaslané aj na školský e-mail Office 365 (skontrolujte aj priečinok Nevyžiadaná pošta).

Ostatné žiadosti ostávajú v stave „overená“ a študenti sa môžu začiatkom októbra individuálne informovať na prípadne uvoľnené ubytovacie miesta, ktoré sa priebežne dopĺňajú aj počas akademického roka. Tých miest však nebude veľa, preto je potrebné si ubytovanie hľadať aj individuálne.

Dovoľujeme si pripomenúť, že je potrebné pravidelne si kontrolovať svoju elektronickú poštu (aj priečinok Nevyžiadaná pošta) ako i webovú stránku univerzity a fakulty, nakoľko všetky informácie a termíny sú zverejňované výhradne prostredníctvom nich.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie (budú sa priebežne aktualizovať)

Ubytovacia komisia TU