Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Inaugurácia - rektorské voľno

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

udeľuje v stredu 13. novembra 2019 od 9.00 do 14.00 hod.
 
REKTORSKÉ VOĽNO 
študentom Trnavskej univerzity v Trnave
 

pri príležitosti

inaugurácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave a dekanov fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave.

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave