Skočiť na hlavný obsah

Hodnotenia študijných programov poslucháčmi UTV

UTV pri Trnavskej univerzite v Trnave uskutočnila medzi poslucháčmi všetkých študijných programov prieskum spokojnosti so štúdiom. Za uvedenými otázkami pripájame niekoľko odpovedí.
Pýtali sme sa:
1.    Čo vás motivovalo k štúdiu na UTV?
-    Rozšíriť si svoje vzdelanie
-    Potreba aktuálnych vedomostí
-    Som dôchodca a hľadal som možnosť byť medzi ľuďmi
-    Chuť vzdelávať sa vo vyššom veku
-    Spoločenský život, trénovanie pamäte
-    Zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku pre potreby vycestovania do zahraničia a tréning mozgu
-    Spoločenský život a udržiavanie duševnej sviežosti
-    Baví ma neustále sa vzdelávať, toto je už moje tretie štúdium na UTV
-    Chcem efektívne využiť voľný čas
-    Nechcem intelektuálne zakrpatieť a ani duševne rýchlo zostarnúť
-    Praktické potreby pre moje povolanie a aj v súkromí
-    Chuť byť zasa študent

2.    Čo Vám dalo/dáva štúdium na UTV?
-    Výborný kolektív spolužiakov, nové vedomosti z oblasti práva, možnosť využívať knižnicu Trnavskej univerzity
-    Právny rozhľad a informácie vhodné pre bežný život
-    Trénujem si mozog a napĺňa ma to spokojnosťou
-    Pocit „študenta“, pocit „výnimočnosti“, pocit „mladosti“
-    Získavanie vedomostí, sebadisciplínu a v neposlednom rade zvýšenie sebavedomia, že som schopná i v tomto veku urobiť niečo pre seba
-    Dobrý pocit z nových vedomostí
-    Udržania určitého intelektuálneho rozhľadu a pobyt vo vysokoškolskom prostredí
-    Veselý študentský život
-    Nové vedomosti a nové priateľstvá
-    Získal som základy cudzieho jazyka a čas strávený v kolektíve so spolužiakmi bol príjemne strávený čas
-    Človek študuje pre seba a so záujmom
-    Rozvoj osobnosti
-    Zručnosti a aj porozumenie IT v rámci možností

3.    Ako hodnotíte prístup vyučujúcich k prednáškam?
-    Veľmi dobre - príjemný prístup, ochota diskutovať so študentmi
-    Zodpovedný, profesionálny, trpezlivý
-    Vynikajúci prístup vyučujúcej k predmetu kombinovaný s odbornosťou na vysokej úrovni
-    Sú to profesionáli s vysokou dávkou tolerancie
-    Oceňujem chápavý prístup vyučujúcich vzhľadom na náš vek
-    Ústretový k individuálnym potrebám
-    Veľmi pozitívne – zrozumiteľný prejav, rešpektovanie rozdielnych teoretických aj praktických schopností jednotlivých študentov

4.    Napĺňa štúdium na UTV Vaše očakávania?
-    Určite, vo všetkých smeroch - každý piatok sa teším nielen na svojich kolegov, ale aj na vyučujúcich, ktorí prichádzajú vždy s novými témami a už teraz premýšľam, čo budem študovať, keď skončím právo
-    Je nad moje očakávania
-    Áno, každú prednášku sa naučím niečo nové
-    Áno, je to na vysokej úrovni
-    Áno, som veľmi rád, že som študentom UTV