Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Gratulačný list docentovi Kováčikovi

Rektor Univerzity Marie Curie-Sklodowskej zaslal doc. RNDr. Jozefovi Kováčikovi, PhD. gratulačný list za jeho vedecký prínos. Môžete si ho prečítať tu. Vedec pedagogickej fakulty ho obdržal na základe spolupráce s touto univerzitou, ktorá v rokoch 2018-2019 viedla k 15 výstupom kategórie ADC v oblasti environmentálnych vied, rastlinných vied a analytickej chémie.