Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Festival Jána Smreka 2019, 11.-14. november

Zdroj: 
Univerzitná knižnica


  

Srdečne všetkých pozývame na zaujímavé podujatia a 12. novembra o 13:00 aj k nám do knižnice

Festival Jána Smreka program