Skočiť na hlavný obsah

Európsky deň jazykov 2019

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov boli hlavnou témou vedeckej konferencie, ktorú 26. septembra 2019 organizovala Pedagogická fakulta TU a Kultúrne centrum Malý Berlín pod názvom: Výzvy2019.

Program v rámci osláv Európskeho dňa jazykov 2019 prebiehal na dvoch miestach súčasne. V okolí a v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave boli pripravené zaujímavé výstavy, zábavné aktivity a interaktívne prezentácie pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a širokú verejnosť. V kultúrnom centre Malý Berlín prebiehala vedecká konferencia s metodickými workshopmi pre učiteľov všetkých stupňov vzdelávania. Prednášky zahŕňali témy, ako napríklad: inovácie vo vyučovaní, CLIL, bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu, literatúra a kultúra v jazykovom vzdelávaní, CALL - digitálne a počítačmi podporované vzdelávanie a iné. Počas workshopov sa účastníci oboznámili s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre počiatočný rozvoj gramotnosti žiakov, výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania. Odhadovaný počet návštevníkov, len v priestoroch TU, mohol prevýšiť počet 200. Podujatie, ktoré bolo súčasťou riešenia projektu financovaného MŠVVŠ SR: KEGA 001TTU-4/2019: Vysokoškolská príprava učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte, tak prevýšilo očakávania a prinieslo ďalšie inšpirácie pre vzdelávanie.

program | web | reportáž MTT