E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

EURAXESS

Slovenský portál EURAXESS nájdete na stránke: http://www.euraxess.sk/sk/

Európsky portál s odkazmi na 37 národných portálov členských štátov siete nájdete na stránke:http://ec.europa.eu/euraxess/

SAIA, n. o. pre Vás pripravila aj publikáciu:  EURAXESS Slovensko - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov

Stručná informácia: Sieť EURAXESS je iniciatívou Európskej komisie, zameranou na podporu rozvoja kariéry výskumných pracovníkov a uľahčenie ich mobility v priestore Európskej únie. Zaoberá sa rozvojom kariéry výskumníkov a výskumníčok vo všetkých jej štádiách a podporuje nielen medzinárodnú mobilitu, ale aj mobilitu medzisektorovú (akadémia/priemysel). Táto podpora sa uskutočňuje prostredníctvom štyroch hlavných nástrojov, a to:

  • EURAXESS Services – služby a komplexné poradenstvo pre mobilných výskumníkov a výskumníčky v oblastiach ako napr. problematika vstupu do krajiny a legálneho pobytu, zdaňovanie, či sociálne a zdravotné zabezpečenie a pod. Tieto služby sa realizujú jednak formou individuálneho poradenstva prostredníctvom siete vyše 200 servisných centier v 40 krajinách Európy, ako aj prostredníctvom európskeho a národných internetových portálov;
  • EURAXESS Jobs – európska internetová databáza pracovných ponúk vo výskume a vývoji, umožňujúca bezplatné vyhľadávanie v tisíckach pracovných ponúk vo všetkých oblastiach výskumu v celej Európe ako aj bezplatné zverejňovanie pracovných ponúk aj životopisov; 
  • EURAXESS Rights – informácie o Európskej charte výskumných pracovníkov, Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov a ďalších iniciatívach zameraných na práva a povinnosti výskumníkov a výskumných organizácií;
  • EURAXESS Links – nástroj rozvoja sietí európskych výskumníkov a výskumníčok pôsobiacich mimo Európy so záujmom o výskum v Európe.

Slovensko sa do iniciatívy EURAXESS zapojilo prostredníctvom SAIA, n. o., už v roku 2004. Aktuálne na Slovensku pôsobí sieť servisných centier na pracoviskách SAIA po celom Slovensku(okrem Bratislavy aj v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline). EURAXESS Slovensko sa prostredníctvom svojich služieb usiluje zjednodušiť tak príchod zahraničných výskumníčok a výskumníkov na Slovensko, ako aj vycestovanie slovenských výskumníčok a výskumníkov do zahraničia.

Leták EURAXESS