Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Erasmus+ študenti navštívili historické pamiatky v Trnave

Naši Erasmus+ študenti si mohli minulý týždeň vo štvrtok 20. februára 2020 prehliadnuť pamätihodnosti Trnavy. Prehliadku pripravila Trnavská univerzita v Trnave spolu s Regiónom Trnava