Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Elektronická poštová schránka pre študentov TU

Študenti Trnavskej univerzity v Trnave majú k dispozícii elektronickú poštovú schránku v systéme Zimbra2. Na základe uznesenia KR TU 16/8-02102012 sa od akademického roka 2012/2013  emailová schránka v tomto systéme stáva jedinou oficiálnou schránkou vyhradenou pre komunikáciu študenta s univerzitou. Všetky informácie týkajúce sa štúdia budú distribuované výhradne prostredníctvom tejto emailovej schránky a zo strany študenta budú akceptované požiadavky iba z tejto emailovej schránky.

Ak ste sa do systému Zimbra2 ešte neprihlásili, odporúčame, aby ste tak vo vlastnom záujme bezodkladne urobili.  Dňa 29.10.2012 bola do týchto schránok  doručená dôležitá informácia o postupe pri problémoch s prihlasovaním do systému MAIS a Zimbra2. Tento mail si uchovajte, obsahuje Vaše platobné údaje, ak budete nútení zaplatiť poplatok pri obnove hesla.

Upozorňujeme Vás, aby ste si pravidelne (aspoň raz týždenne) kontrolovali prijatú poštu cez webmail, alebo prostredníctvom nakonfigurovaného email klienta na vašom PC, či notebooku. 

Webmail : https://webmail.tvu.sk/

Systém je integrovaný do IDM, pre prihlásenie sú platné prihlasovacie údaje (login a heslo), ktoré ste si nastavili na portáli pre správu používateľského účtu (rovnaké ako do systému MAIS).

Konfigurácia email klienta :
http://www.truni.sk/sk/nastavenia-postovej-schranky

Ďalšie informácie nájdete na stránke :
http://www.truni.sk/sk/elektronicka-posta-pre-studentov-zimbra-2.
Osobitne odporúčame často kladené otázky:
http://www.truni.sk/sk/casto-kladene-otazky-faq.

Centrum informačných systémov