Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dotácia z Fondu na podporu umenia pre Univerzitnú knižnicu TU

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity získala aj v roku 2017 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 4000 eur na projekt Budovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity. Z dotácie bolo do knižnice nakúpených 286 kníh z oblasti dejín, biológie, filozofie, literárnej vedy, práva, náboženstva, sociológie, politológie, matematiky, ošetrovateľstva, medicíny, pedagogiky a geografie. Knihy sú pre vás dostupné v knižnici.

Projekt