Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dôležitý oznam o ubytovaní

Zdroj: 
Oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

Milí študenti budúcich prvých ročníkov,

ktorí ste podali žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2019/2020, na zimbrové adresy Vám bola zaslaná informácia o akceptácii, resp. zamietnutí žiadosti. V prípade, že žiadosť bola akceptovaná aj termíny, v ktorých si môžete vyberať ubytovacie zariadenie.

Kolá výberu pre budúcich študentov 1. ročníka magisterského štúdia (1. Mgr):
29.7.2019 od 00:01 do 23:59 hod. (pre skupinu s min. 110 bodov) 
30.7.2019 od 00:01 do 23:59 hod. (min. 70 bodov).

Kolá výberu pre budúcich študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (1. Bc):
31.7.2019 od 08:00 do 23:59 hod. (pre skupinu s min. 60 bodov) 
1.8.2019 od 08:00 do 23:59 hod. (min. 50 bodov)
2.8.2019 od 08:00 do 23:59 hod. (min. 25 bodov).

V prípade, že si ubytovacie zariadenie NEVYBERIETE, Váš nárok na ubytovanie ZANIKÁ; venujte, prosím, preto výberu dostatočnú pozornosť.