Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dnes zasadala ubytovacia komisia, rozhodla o žiadostiach

Milí študenti,

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 16. júna 2020 zasadala ubytovacia komisia, ktorá akceptovala, resp. zamietla podané žiadosti na ubytovanie študentov vyšších ročníkov. Informácia o akceptácii, resp. zamietnutí žiadosti, spolu s ďalšími pokynmi Vám bola zaslaná na zimbrovú adresu.

S pozdravom

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

prorektor pre vzdelávanie, akreditáciu a kva